เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอนที่ 17-20

Written by Admin. Posted in ซีรีย์ออนไลน์, ซีรีย์ไต้หวัน

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

momolove_17-20

Published on มิถุนายน 26, 2556 [1,409 views]

เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอนที่ 17-20

ตอนที่ 17

สืบเนื่องมาจากการที่พี่ชายทั้งสี่ขัดขวางการคบหากันของเธอและสื่อหลาง อีกทั้งยังรังแกหยีอีอยู่เสมอ ทำให้เถาฮัว มีปากเสียงกับพี่ชายทั้งสี่ขึ้นมา

พี่ชายทั้งสี่ตระหนักว่าถ้าหากขัดขวางการคบหากันของสื่อหลางและเถาฮัวต่อไปเรื่อยๆ ระยะห่างระหว่างพวกตนและ เถาฮัวก็จะแผ่กว้างออกไป ขณะที่พี่ชายทั้งสี่เห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่ขัดขวางการคบหากันของสื่อหลางและเถาฮัวนั่นเอง พี่ชายทั้งสี่ก็ได้รับอีเมล์จากแม่

เฉินฉี่,เฉินเฉิง,เฉินจ่วนและเฉินเหอ พี่ชายทั้งสี่เสนอเงื่อนไขสี่ข้อต่อเถาฮัว ถ้าหากว่าภายในหนึ่งเดือนนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข พวกตนก็จะอนุญาตให้สื่อหลางและเถาฮัวคบหากัน เมื่อเถาฮัวได้ยินเช่นนั้นก็ตระหนักดีว่ามีหนทางนี้เพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยุติปัญหาทั้งหมด เช่นนี้จึงรับปากพี่ชายทั้งสี่โดยไม่ลังเลแต่อย่างใด เวลาหนึ่งเดือนช่วยเหลือญาติดูแลเด็ก เรียนรู้การทำครัว ผลการสอบสูงกว่ามาตรฐานแปดสิบเปอร์เซนต์ ตลอดจนถักเสื้อไหมพรมสองตัว …

ทว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่ใช้แรงกาย ทำให้เถาฮัวอ่อนเพลีย หลังจากที่สื่อหลางรู้เรื่องนี้ก็ตระหนักดีว่าเงื่อนไขทั้งสี่ข้อ ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ภายในหนึ่งเดือน เชื่อว่าพี่ชายทั้งสี่จะต้องมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงอย่างแน่นอน

ตอนที่ 18

เมื่อเถาฮัวกลับมาถึงบ้านก็พบว่าสื่อหลางอยู่ที่บ้านสกุลเฉิน แต่สิ่งที่ทำให้เถาฮัวประหลาดใจนั้นกลับเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมของพี่ชายทั้งสี่ที่มีต่อสื่อหลาง น่าจะเป็นไปตามที่สื่อหลางเคยกล่าวไว้ เชื่อว่าพี่ชายทั้งสี่จะต้องมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงอย่างแน่นอน

จากการคาดคั้นของเถาฮัวและสื่อหลาง พี่ชายทั้งสี่เปิดเผยว่าแม่ตำหนิที่พวกตนบกพร่องต่อหน้าที่การดูแลเถาฮัว เดือนหน้าแม่จะเดินทางมารับเถาฮัวกลับไปหนันเฟยเพื่อดูแลด้วยตนเอง การที่พี่ชายทั้งสี่เสนอเงื่อนไขสี่ข้อนั้นก็เพื่อเป็นข้ออ้างเพื่อไว้ต่อรองกับแม่ เมื่อเถาฮัวได้ยินเช่นนั้นก็ตระหนักถึงความปรารถนาดีของพี่ชายทั้งสี่ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องทำให้เงื่อนไขทั้งสี่สัมฤทธิ์ผลให้ได้

ตอนที่ 19

เฉินฉี่,เฉินเฉิง,เฉินจ่วนและเฉินเหอ พี่ชายทั้งสี่เสนอเงื่อนไขสี่ข้อต่อเถาฮัว ถ้าหากว่าภายในหนึ่งเดือนนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข พวกตนก็จะอนุญาตให้สื่อหลางและเถาฮัวคบหากัน เมื่อเถาฮัวได้ยินเช่นนั้นก็ตระหนักดีว่ามีหนทางนี้เพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยุติปัญหาทั้งหมด เช่นนี้จึงรับปากพี่ชายทั้งสี่โดยไม่ลังเลแต่อย่างใด เวลาหนึ่งเดือนช่วยเหลือญาติดูแลเด็ก เรียนรู้การทำครัว ผลการสอบสูงกว่ามาตรฐานแปดสิบเปอร์เซนต์ ตลอดจนถักเสื้อไหมพรมสองตัว …

ทว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่ใช้แรงกาย ทำให้เถาฮัวอ่อนเพลีย หลังจากที่สื่อหลางรู้เรื่องนี้ก็ตระหนักดีว่าเงื่อนไขทั้งสี่ข้อไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ภายในหนึ่งเดือน เชื่อว่าพี่ชายทั้งสี่จะต้องมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงอย่างแน่นอน

เมื่อเถาฮัวกลับมาถึงบ้านก็พบว่าสื่อหลางอยู่ที่บ้านสกุลเฉิน แต่สิ่งที่ทำให้เถาฮัวประหลาดใจนั้นกลับเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมของพี่ชายทั้งสี่ที่มีต่อสื่อหลาง น่าจะเป็นไปตามที่สื่อหลางเคยกล่าวไว้ เชื่อว่าพี่ชายทั้งสี่จะต้องมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงอย่างแน่นอน

จากการคาดคั้นของเถาฮัวและสื่อหลาง พี่ชายทั้งสี่เปิดเผยว่าแม่ตำหนิที่พวกตนบกพร่องต่อหน้าที่การดูแลเถาฮัว เดือนหน้าแม่จะเดินทางมารับเถาฮัวกลับไปหนันเฟยเพื่อดูแลด้วยตนเอง การที่พี่ชายทั้งสี่เสนอเงื่อนไขสี่ข้อนั้นก็เพื่อเป็นข้ออ้างเพื่อไว้ต่อรองกับแม่ เมื่อเถาฮัวได้ยินเช่นนั้นก็ตระหนักถึงความปรารถนาดีของพี่ชายทั้งสี่ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องทำให้เงื่อนไขทั้งสี่สัมฤทธิ์ผลให้ได้

หลังจากที่เถาฮัวและสื่อหลางผ่านบททดสอบแล้ว พี่ชายทั้งสี่ก็ไม่มีข้ออ้างใดขัดขวางไม่ให้สื่อหลางและเถาฮัวคบหากัน เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ พี่ชายทั้งสี่จึงพากันหาเรื่องเล่นงานหยีอี ในเวลานี้เองทำให้พี่ชายทั้งสี่พบความจริงหนึ่ง… ความจริงที่ว่านั้นก็คือหยีอีหลงรักฮุ่ยฉึซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน

พี่ชายทั้งสี่เห็นพ้องต้องกันที่จะช่วยเหลือหยีอีจีบฮุ่ยฉีให้ได้ ทว่าต่างคนต่างยึดความเห็นตนเองเป็นหลัก ทำให้หยีอีต้องปล่อยไก่ต่อหน้าฮุ่ยฉีนับครั้งไม่ถ้วน

หยีอีโกรธเคืองที่พี่ชายทั้งสี่หัวเราะขบขันเห็นตนเป็นตัวตลก ด้วยเหตุนี้จึงตอบโต้ที่ชายทั้งสี่ หลังจากที่เถาฮัวรู้ว่าพี่ชายทั้งสี่กลั่นแกล้งหยีอีแล้ว เถาฮัวไม่เพียงออกหน้าปกป้องหยีอี ตอบโต้พี่ชายทั้งสี่ ทั้งยังร่วมมือกับพี่ชายทั้งสี่ช่วยเหลือหยีอีจีบฮุ่ยฉีให้ได้ อีกด้วย

ตอนที่ 20

เพื่อช่วยเหลือหยีอีตามจีบฮุ่ยฉีให้ได้ ทุกคนภายในบ้านสกุลเฉินจึงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของเถาฮัว ถึงแม้ประสบความสำเร็จทำให้หยีอีและฮุ่ยฉีอยู่ด้วยกันภายใต้บรรยากาศอันแสนโรแมนติก ฮุ่ยฉีบอกหยีอีว่าถ้าหากหยีอีคิดว่าตนเองเป็นส่วนเกินของบ้านสกุลเฉิน เช่นนั้นแล้วหยีอีก็เป็นส่วนเกินในชีวิตของเธอ นับเป็นอีกครั้งที่ปฏิเสธหยีอี

ติดตามชมซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 01.45-04.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 02.00-03.30 น. ทางช่อง 3

เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอน 1-4

เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอน 5-8

เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอน 9-12

เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอน 13-16

เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอน 17-20

เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอน 21-24

 

รวม ซีรี่ย์ไต้หวัน ทั้งหมด

รวม ข่าวบันเทิง ทั้งหมด

รวม เรื่องย่อละคร ทั้งหมด

รวม เพลงประกอบละคร ทั้งหมด

 

Related posts:

No Comments

There are currently no comments on เรื่องย่อซีรี่ย์ไต้หวัน พี่ชายสุดฮอตกับน้อยสาวสุดเลิฟ ตอนที่ 17-20. Perhaps you would like to add one of your own?

Leave a Comment